Health Insurance

Eljárásrend

A Debreceni Egyetemen tanuló külföldi hallgatók legnagyobb része Generali STUDIUM biztosítással rendelkezik, és megbetegedés, baleset esetén ennek terhére vehet igénybe egészségügyi ellátásokat.

Amennyiben Generali STUDIUM biztosítással rendelkező hallgató jelentkezik szakorvosi ellátásra, a következő lépéseket szükséges követni a későbbi zökkenőmentes elszámolás érdekében.

 

1. A hallgató azonosítása útlevél, tartózkodási engedély, vagy diákigazolvány segítségével.

2. Generali STUDIUM biztosítási kártya ellenőrzése

§  a kártyán szereplő név megegyezik-e az azonosításához használt dokumentumon szereplő névvel,

§  a kártyán az adott félévre érvényes számmal rendelkező sértetlen hologramos matrica van-e (ez jelenleg 1151-el kezdődik).

A Debreceni Egyetemen Brazíliából részképzésre érkező hallgatók is tanulnak, akik szintén Generali biztosítással rendelkeznek és ellátásukat szintén a Debreceni Egyetem Klinikai Központja végzi. Biztosítási kártyájuk nem tartalmaz hologramos matricát, a kártya utolsó lapján található a kártyaszám (14/15….). Lehetőség szerint a tervezhető vizsgálataikat, és a szükséges beavatkozásaikat 24 órán belül számukra legyenek szívesek biztosítani.

A hallgatók által kötött Generali STUDIUM biztosítás érvényességi ideje 6 hónap. Azok, akik nem állnak az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, lehetőségük van tört időszakra vonatkozó egészségbiztosítást vásárolni (főleg PhD hallgatók, a hallgatók hozzátartozói, vendégoktatók élnek ezzel a lehetőséggel). A kártyaszám a brazil hallgatókéhoz hasonló, jelenleg D14/15-el kezdődik, és szintén a kártya hátoldalán található.

Amennyiben a kártyán nincs feltüntetve annak lejárati dátuma, vagy az érvényességgel kapcsolatban kérdésük merül fel, az 58050 melléken kérhetnek tájékoztatást.

3. A hallgató érvényes beutalójának ellenőrzése

Beutalót a hallgató az alapellátási rendelőből kaphat (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 23012 mellék) Dr. Bertók Ágnes, Dr. Flóra-Nagy Marianne, vagy Dr. Bégányi Dániel aláírásával. Ezt a kontroll vizsgálatok alkalmával is kérni kell.

Amennyiben egy szakorvos kér egy másik intézetben kiegészítő vizsgálatot a hallgatónak, abban az esetben újabb beutalóra az alapellátási rendelőből már nincs szükség.

Ha valóban sürgősségi ellátásra van szükség (a hallgató állapota nem engedi meg, hogy beutalóért az alapellátási rendelőben jelentkezzen, vagy az ellátás éjszaka, hétvégén, ünnepnapon történik), természetesen ez beutaló nélkül is megtehető.

4. A hallgató adatainak rögzítése a MedSol-ban, amely minden esetben 4-es térítéses kódra történik.

5. Az ellátást követően, a tájékoztató alján található táblázatba legyenek szívesek, rögzítsék a hallgató és az ellátással kapcsolatos adatokat (járó-, és fekvőbeteg ellátás esetén is). Az előző havi ellátásokról hiánytalanul kitöltött táblázatot minden hónap 5-ig kérjük elküldeni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

xlsellatasok_elszamolasa_mintatablazat.xlsx

6. Az elkészült ambuláns lapból, vagy zárójelentésből kérjük, egy példányt megküldeni szíveskedjenek az alapellátási rendelőbe Dr. Bertók Ágnes nevére. Ennek hiányában nem lesz módunk az ellátás díjának megtérítésére.

7. Amennyiben a hallgató beutalóval nem rendelkezik, nincs érvényes biztosítása, vagy olyan ellátást szeretne, mely állapotát tekintve nem szükséges, kérjük a REOF Nonprofit Kft-hez irányítani, mivel az ellátása, kivizsgálása csak térítés ellenében végezhető.

Kérdés esetén hívja a 23012 melléket hétfőtől péntekig 9:00-tól 15:00-ig.